Kontakt

Primorsko-goranska županija Telefon: ++385 51 351-612 Fax: ++385 51 351-613 E-mail: invest@pgz.hr